دی
شنبه 11 مهر 139415:56

من :میگم آآآآآ(کلا وقتی بخواهم یه حرفی بزنم یا این میگم اااا شروع میکنم)

نگار:بگو آآآآآ

من:نگار این دی که بچه فارس های میگن  چیه؟

نگار:هههههه خودت فکر کن

من: احساس میکنم یه چیزی مایه های کره خودمانه

نگار:دیییییییی

من:کررررره  

حدود ده تا دی و کره کردیم اخرش هم زنگ خورد رفتیم 

rezvan نظرات (3)