حاجی نرو
جمعه 3 مهر 139415:33

حاجی نرو 

حاجی قبول باشه رسیدنت به خدا


اخه خدا دیگه به چه زبانی بگه که دیگه نیاین حج

یادتونه چند وقت پیش یه سری اتفاق افتاد که حاجی یه جور فحش حساب میشد 

بعدش فراموش کردیم که جریان جرثقیل پیش امد 

بعدم حادثه منا

خدا به خانواده هاشون صبر بده 

مگه خدا همونی نیست که از رگ کردن بهمون نزدیک تره خدا در وجود ماست حج رفتن درسته ثواب داره  اما اگه خدا رو در وجود خودمون پیدا کنیم خیلی بهتره  

 خدا وقتی انسان رو خلق کرده روح خودش رو در درون ما دمیده  کاش هوایه روح خومون رو داشته باشیم  

کاش کمی انسانیت رو درک کنیم حج رفتن پیش کش 

واقعا نمیدونم چی بگم 


rezvan نظرات (6)