کمی لوس شدن
سه‌شنبه 17 شهریور 139411:25

دختر که باشی 

دلت میخواهد کمی خودت رو لوس کنی  حتی اگه برای کسی مهم نباشی که نازت رو بکشه اما بارم بعضی وقت ها  دلت برای بچگی تنگ میشه  

هرچقدر هم محکم باشی اما بازهم دختری 

هرچقدر هم احساسات دخترونه ات  رو  پشت غرورت وشیطونی هات قایم  کنی  بازهم دختری 

بازهم دلت میخواهد که مهم باشی دلت میخواد لوست کنند نازت رو بکشن 

دختر باشی هرچقدر هم پسرونه رفتار کنی هرچقدر هم بزرگانه رفتار کنی اخرش همون دختر کوچولو شیطون هستی که بودی 

یه پیامک برام امد که توش نوشته بود یه دیوار دور خودت بکش نه برای اینکه تنها باشی برای این دیوار بکش که ببینی چند نفر این دیوار رو بخاطرتت  میشکنند چند نفر از تنها یی درت میارن 

 ولی من مترسم چون میدوم اونقدر مهم نیستم که کسی بخاطرم دیوار خراب کنه 

ای کاش..... 


rezvan نظرات (6)