تلخ نوشت
دوشنبه 8 تیر 139410:32

میگم:سرم دردمیکنه باید زود تر قرص بخورم

میگه: نخور قرص زیاد بخوری عادت میکنی ،معتاد میشی

میگم:الان دوساله دارم میخورم 

میگه:معتاد، حالا چی میزنی؟

میگم:ژلوفن

میگه:اوووف عملت بالاست

میگم: میفهمی اگه تو 24 ساعت 20 ساعت سردرد شدید یعنی چی؟

میگه:هرچی نباید قرص بخوری.......

میپرم وسط حرفش رو میگم :دیگه ساکت شو

ساکت میشه ومنم ژلوفن رو میخورم

rezvan نظرات (3)