رضایت
دوشنبه 18 خرداد 139411:58

خدا هم که باشی

بندگانی هستند که از تو ناراضی اند!

به دنبال رضایت چه کسی می گردی، وقتی این روزها، انسان ها از دست خودشان نیز عصبانی اند

rezvan نظرات (0)